Bouw en ULO tijd 1921 tot 1935

Op 1 mei 1921 wordt door de gemeenteraad besloten een gebouw aan de Gaykingastraat te bouwen waarin de ULO en de lagere school wordt gehuisvest. Op 26 mei 1922 wordt de school geopend. Het gebouw heeft 6 lokalen. De ULO van drie leerlaren is een vervolg op de lagere school. Vanuit verschillende scholen uit de omgeving komen jongeren naar de ULO voor voorbereiding op het vervolgonderwijs in Groningen. De ULO leidt niet op voor een examen. De ULO wordt in 1934 na protest door de wethouder tot aan de regering opgeheven.Reden is ook de terugloop van het aantal leerlingen. Vanaf dat moment huisvest het gebouw de Lagereschool van 6 leerjaren. In 1935 werd een van de lokalen ingericht als kleuterschool. Twee lokalen werden geschikt gemaakt voor gymonderwijs. In 1960 waren twee lokalen in gebruik voor het lager onderwijs en een lokaal voor het kleuteronderwijs. Verder was er nog een handwerklokaal voor de meisjes waar ook een bibliotheek in was gevestigd.  Door uitbreiding van Ten Boer nam ook het aantal leerlingen toe. In 1965 is aan het Hamerpad een noodkleuterschool opgericht.  In 1967 was de school dringend aan herstel toe. De school werd helemaal gemoderniseerd.  Er kwamen steeds meer leerlingen zodat er in 1975 achter de school een noodlokaal geplaatst werd. Daarna werden plannen gemaakt om een nieuwe school te bouwen. In 1978 is de nieuwe school “De Huifkar” geopend. De nieuwe school telde 360 leerlingen.


Geschiedenis Buurhoes

Voor deze pagina zijn we op zoek naar meer informatie over de geschiedenis van het gebouw. Wat op dit moment bekend is kunt u lezen in het onderstaande stuk. Via het menu kunt u kiezen uit verschillende perioden.


 • 1921 gebouwd voor de ULO en de lagere school. Op 26 mei 1922 werd de school geopend. Zie Bouw en school voor meer informatie. Zie Wikipedia over ULO.
 • 1934 wordt de ULO opgeheven
 • 1935 tot 1965 kleuterschool toegevoegd
 • 1948 12 februari: oprichting Schaak Club Ten Boer.
 • Vanaf .... tot .... is tandartspraktijk .... in het gebouw gesitueerd. Dat is in de huidige groene zaal.
 • 1973 april tot 1974 maakte de net opgerichte tennisvereniging TCTB gebruik van de gymzaal als kleedruimte. Er werd gebruik gemaakt van de twee tennisbanen die de gemeente een stukje verderop had aangelegd.(bron:TCTB www.tctb.nl
 • 1979-1980 gebruikt door de Hervormde Gemeente ivm restauratie Kloosterkerk.
 • 1982 verbouw tot multifunctioneel centrum met als eigenaar de gemeente Ten Boer met aanbouw van podium en kleedruimten. Opening 1983 met naam 't Buurhoes.10 jaar gebruik met wisselende beheerders.
 • 1985 Bekend is dat rond dat jaar het gebouw door een huisartsenechtpaar gebruikt werd voor de zwangerschapsgymnastiek.
 • 1993 Bartl en Mien Rüsch kopen het gebouw en noemen het vanaf 1994 "de Heksenpot". Na protest uit het dorp wordt de naam gewijzigd in "de School". Na het overlijden van Bartl in april 1996 staat Mien er alleen voor.
 • 1999 hebben Cor en Nina Mulder het gebouw aangekocht met de bedoeling het gebouw te behouden voor de verenigingen alsmede het te exploiteren als horecagelegenheid. Zij geven het de naam "Buurhoes". Tot het einde van de nieuwjaarsrecepties van de gemeente Ten Boer werden deze in het Buurhoes gehouden.
 • 4 maart 2007 de Evangelische Gemeente begint kerkdiensten te houden in het Buuhoes.
 • 1 mei 2011 heeft de Evangelische Gemeente Ten Boer het gebouw aangekocht om er voor zorg te dragen dat het gebouw in een betere conditie zal komen en zowel door de geloofsgemeenschap als de dorpsgemeenschap van Ten Boer gebruikt kan blijven worden.
 • ??? Gebruik door Brassband Volharding
 • ??? tot 2015 Bridgeclub Rui-Ten Boer
 • ??? tot 2012 toneelvereniging Ten Boer
Bouw ULO 1921 Buurhoes gezien vanaf Lindestraat met sloot ULO 19211-22 ULO1923
1923 personeel ULO en OLS ULO1926 ULO1928 ULO1929
ULO1930 ULO1930 2e klas 1932 personeel ULO1933
ULO en OLS 1934
klas obs leraren OLS1927.2 OLS1931 4e klas
1933 beer op school OLS 1939 alle leerlingen OLS1946 OLS1946 2
OLS1950 klas voor verbouwing OLS1955 OLS1955 juf in klas OLS1957
1959 personeel OLS1965-1966 klas 1 en 2 OLS1966-67 klas 3 en 4 OLS1968-69 klas 5 en 6
OLS1974 klas 4 OLS1974-75 klas 2 OLS1974-75 klas 3
Openbare Lagere School

De lagere school die in 1772 door Hendrik Wester werd begonnen in Ten Boer en een belangrijke vernieuwing in het Nederlandse onderwijs bracht, werd ook in 1922 gehuisvest aan de Gaykingastraat. Vanaf 1927 zijn er schoolfoto's te vinden. Tot de verhuizing in 1978, na 54 jaar, is er 1 jaar lesgegeven in een nabijgelegen boerderij vanwege een ingrijpende verbouwing. Dat was in 1967. In 1935 kwam ook de kleuterschool in het gebouw. Die verhuisde in 1965 vanwege de grote toename van het aantal leerlingen. In 1960 werden twee lokalen omgebouwd tot de gymzaal. Dat is de huidige grote zaal. Dit werd in 1972 werd van de gymzaal weer twee klassen gemaakt vanwege het grote aantal leerlingen. In 1975 werd achter het gebouw een noodlokaal gebouwd. De school bestond toen uit 6 leslokalen, een handenarbeidlokaal en een noodlokaal.
Kleuterschool

Op initiatief van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is in 1935 gestart met het les geven aan kleuters. Er moest wekelijk schoolgeld worden betaald. Vanaf 1955 werd de kleuterschool een stichting. In 1965 verhuisde de kleuterschool.
kaartgemeenteklein luchtfoto 2015 en Springtime luchtfoto1971tenboer-2 tenboer1955
Kaarten en foto'sGaykingastraat

Gaykinga
Gayko Gaykinga wordt genoemd in het oudste document waarin sprake is van de plaats Ten Boer (1301). Hij was één van de rechters van de streek rond Ten Boer. Samen met de andere rechters en de abt van het klooster van Ten Boer deed hij uitspraak in een geschil tussen inwoners van Ten Boer en Garmerwolde over het onderhoud van een dijk.
bron: www.vrouger.nl

Gaykingaheerd
De Gaykingaheerd was een heerd met steenhuis aan de Gaaikemadijk ten westen van de Nederlandse stad Groningen binnen het toenmalige kerspel Wierum. Het was het oude stamhuis ven de familie Gaykinga of Gaykema, waarnaar ook de dijk genoemd is. Van deze familie was ene Frederik tussen 1329 en 1350 abt van het klooster van Aduard. In 1407 werd Aldert Gaykinck met zijn landerijen opgenomen in het Aduarderzijlvest. In 1449 komt de Gaykingaheerd voor het eerst voor wanneer Alderts zonen Focko en Emo het eigendom van de heerd behouden in een overeenkomst met het klooster. Er wordt ook gesproken over een kapel bij de heerd, die beide broers in onderhoud kregen. In 1503 komt ene Allart Gaykema voor, die waarschijnlijk een zoon van Focko of Emo was. Hij was toen hoofdeling van Gaykingadijk en bewaarder van het zegel van het landschap Middag. In 1520 werden Allarts zonen Hendrik Gaykinga (die op Gaykingaheerd woonde) en Frederik Gaykinga (die op de Zuidhorner Jellemaborg woonde) vermoord in het klooster van Aduard. Frederiks dochters(!) Joost en Frederik(a) erfden de heerd. Toen dochter Joost in 1538 trouwde met Derk Coenders had de heerd een omvang van ongeveer 100 grazen land. Enkele jaren later (vóór 1542) overleed Joost. Haar zoons Evert en Frederik verhuurden hun deel van de borg daarop. Beide broers waren reformatiegezind en de Spaansgezinde regering liet daarop rond 1570 hun goederen confisqueren, waartoe ook de helft van de heerd behoorde, die toen 77 grazen omvatte. De andere helft was eigendom van de man van de inmiddels overleden Frederik(a); Rempt Jensema. De familie Gaykinga betrok de heerd niet opnieuw. In een scheidbrief uit 1619 wordt een stuk land op Gaaikemadijk genoemd, dat de 'junckeren heeminge' (huis van de jonker) werd genoemd en vrij van behuizing was, wat betekent dat de heerd toen reeds gesloopt was. Op 17e-eeuwse kaarten staat namelijk 'olim (=voormalig) Gaykinga' vermeld.
Van de heerd resteert alleen nog een deel van de gracht. Naast de vroegere borgstee staat nu boerderij Gaaikemaheerd.

film over Ten Boer rond 1950

In deze film zijn beelden te zien van het gebouw rond 1950. Bijzonder is ook dat er beelden zijn van de oude brandweerkazerne die aan het Buurhoes was gebouwd en die nu functioneerd als woning.


kleuterklas 1935 2 kleuterschool 1935 kleuterschool 1954 kleuterschool 1954 2
kleuterschool 1957 kleuterschool 1958 Tineke van Weerden
 
 
 
 
 
 

Foto's: Buurhoes
Www: lieversmedia

Adres:
Buurhoes
Gaykingastraat 17
9791 CE Ten Boer

ma-vrij 9:00-20:00 uur
Tel. 0619852535
buurhoesplanning@gmail.com

KvK: 51968215
BTW: NL808208524B01